Oficiální stránky obce


Vyvěšení: 19.09.2023Sejmutí: 2023-10-05
Veřejnoprávní smlouva o spolupráci obcí na úseku požární ochrany
Číslo jednací: 56/2023

Zhotovitel dokumentu: Obec Semčice

Vyvěšení: 14.09.2023Sejmutí: 2023-10-02
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2023
Číslo jednací: 738/2023

Zhotovitel dokumentu: Středočeský kraj

Vyvěšení: 11.09.2023Sejmutí:
Rozpočtové opatření 7/2023
Číslo jednací: 54/2023

Zhotovitel dokumentu: Obec Semčice

Vyvěšení: 07.09.2023Sejmutí: 2023-09-22
Usnesení zastupitelstva obce Semčice ze dne 6.9.2023
Číslo jednací: 721/2023

Zhotovitel dokumentu: Obec Semčice

Vyvěšení: 05.09.2023Sejmutí: 2023-09-22
ČEZ Distribuce, a.s.
Číslo jednací: 52/2023

Zhotovitel dokumentu: ČEZ Distribuce, a.s.

Vyvěšení: 30.08.2023Sejmutí: 2023-10-02
Agenda nedostatečně identifikovaných vlastníků
Číslo jednací: 709/2023

Zhotovitel dokumentu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšení: 19.06.2023Sejmutí: 2024-06-30
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2022
Číslo jednací: 43/2023

Zhotovitel dokumentu: Obec Semčice

Vyvěšení: 19.06.2023Sejmutí: 2024-06-30
Závěrečný účet obce Semčice za r. 2022
Číslo jednací: 44/2023

Zhotovitel dokumentu: Obecní Semčice

Vyvěšení: 27.02.2023Sejmutí: 2024-01-01
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
Číslo jednací: 177/2023

Zhotovitel dokumentu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vyvěšení: 16.12.2022Sejmutí: 2023-12-31
Rozpočtový výhled 2023-2025
Číslo jednací: 78/2022

Zhotovitel dokumentu: Obec Semčice

Vyvěšení: 16.12.2022Sejmutí: 2023-12-31
Rozpočet na rok 2023
Číslo jednací: 79/2022

Zhotovitel dokumentu: Obec Semčice

Vyvěšení: 04.11.2022Sejmutí: 2023-12-31
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Číslo jednací: 405/2022

Zhotovitel dokumentu: Ministerstvo zemědělství