Oficiální stránky obce


Vyvěšení: 15.07.2024Sejmutí: 2024-08-14
Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Semčice
Číslo jednací: 38/2024

Zhotovitel dokumentu: Státní pozemkový úřad

Vyvěšení: 26.06.2024Sejmutí: 2024-07-26
Veřejná vyhláška
Číslo jednací: 407/2024

Zhotovitel dokumentu: Magistrát města Mladá Boleslav odbor dopravy a silničního hospodářství

Vyvěšení: 14.06.2024Sejmutí: 2025-06-30
Závěrečný účet obce Semčice za r. 2023
Číslo jednací: 33/2024

Zhotovitel dokumentu: Obec Semčice

Vyvěšení: 14.06.2024Sejmutí: 2025-06-30
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2023
Číslo jednací: 34/2024

Zhotovitel dokumentu: Obec Semčice

Vyvěšení: 15.04.2024Sejmutí:
Rozpočtové opatření 2/2024
Číslo jednací: 19/2024

Zhotovitel dokumentu: Obec Semčice

Vyvěšení: 20.02.2024Sejmutí:
Rozpočtové opatření 1/2024
Číslo jednací: 10/2024

Zhotovitel dokumentu: Obec Semčice

Vyvěšení: 29.01.2024Sejmutí:
Rozpočtové opatření 11/2023
Číslo jednací: 4/2024

Zhotovitel dokumentu: Obec Semčice

Vyvěšení: 12.12.2023Sejmutí: 2024-12-31
Rozpočtový výhled 2024-2026
Číslo jednací: 71/2023

Zhotovitel dokumentu: Obec Semčice