Oficiální stránky obce


Obec Semčice se nachází asi 10 kilometrů jihovýchodně od Mladé Boleslavi. V současné době má 767 obyvatel.

Znakem obce je ruchadlo v zeleném štítě, na něm položený snop, za ním zkřížené hrábě a kosa. Znak byl udělen obci u příležitosti 700 letého výročí od prvních písemných zmínek parlamentem České republiky dne 17. října 1997. Znak byl navržen jako stylizované ztvárnění dochované kopie pečetidla na úřední listině ze 13. století.

fdas

Poloha obce