Oficiální stránky obce


Kalendář akcí


Aktuálně

01.02.2023

Česká pošta oznamuje,

že pošta v Semčicích bude v pátek 3.2.2023 odpoledne zavřená.

01.02.2023

VaK Informace o kvalitě vody

thumb
11.01.2023

Prodej primulí zahájen

Příloha
11.01.2023

Nařízení SVS-ptačí chřipka, vymezení uzavřeného pásma Týnec a okolí

 

V obci Týnec se vyskytla nákaza ptačí chřipky, na základě nařízení Státní veterinární správy ze dne 9.1.2023 spadáme do uzavřeného pásma. Všichni chovatelé jsou povinni nahlásit počet chované drůbeže a jiných chovných ptáků v zajetí nejpozději do 16.1.2023 na obecní úřad.

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:

a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,

b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu

S ohledem na nařízení žádáme občany o sdělení informace o počtu Vámi chované drůbeže a ptactva na e-mail: ou@obecsemcice.cz, tel. 326 388 286 nebo osobně na OÚ (můžete vhodit do schránky na dveřích i během víkendu)

Sčítací list je k dispozici v příloze, na úřední desce nebo na Obecním úřadě.

02.01.2023

Informace k poplatku za komunální odpad za rok 2023

Poplatek za komunální odpad za rok 2023 můžete uhradit do konce ledna 2023 hotově na OÚ v úředních hodinách nebo na účet s uvedením čísla popisného jako VS.

Sazba poplatku za komunální odpad za jednu trvale hlášenou osobu nebo neobsazenou nemovitost činí 800 Kč.Fotogalerie