Oficiální stránky obce


Místní knihovna je umístěna v "Domu služeb" č.p. 41 v Semčicích.

  • Stav knihovního fondu je 3 495 knih.
  • Otevřeno je 1krát týdně 2 hodiny (každou středu od 16.30 do 18.00 hodin).
  • Provoz obstarává knihovnice paní Vlasta Provazníková.

Knihovna je příjemcem dotace Středočeského kraje formou regionálních funkcí. Přístup k veřejnému internetu je zajištěn na detašovaném pracovišti, a to na OÚ Semčice v úředních hodinách. Pro registrované čtenáře je tato služba zdarma.

Obec Jivina
Obec Jivina