Oficiální stránky obce


Projekt "Odkanalizování obcí v povodí Jizery", informace na webu ​ jizera.spravcestavby.cz

Informace z obce

Nový stavbyvedoucí pan Tomáš Tomek bude mít za poddodavatele na starosti výstavbu kanalizace v Semčicích včetně nacenění a provedení KNL přípojek. Tomáš Tomek Tel.: 724 139 328 Email : tomek@pittnercl.cz

Přehledná situace (dostavba kanalizace)pdf, 1.07 MB
Situace stavby, list 1pdf, 494 KB
Situace stavby, list 2pdf, 1.91 MB
Situace stavby, list 3pdf, 1.82 MB
Situace stavby, list 4pdf, 711 KB
Situace stavby, list 5pdf, 549 KB
Situace stavby, list 6pdf, 436 KB
Kanalizační šachtapdf, 3.86 MB
Kontakty na stavbyvedoucí, kteří mají na starosti dostavbu kanalizace v Semčicíchpdf, 146 KB
Přehled zimních opatření mezi vánočními svátky 2020 - Jizera Apdf, 93 KB
Doplnění kontaktu JIZERA – A – KNL Semčice 1.2.2021, 4 KB